آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گـروه پـرستاری

مدیـر پـرستـاری
میرقاسم قاسم‌زاده

 

سوپـروایـزرها
فرشته حاجی‌زاده میترا شهریاری اکرم کریمی فاطمه حسن‌زاده فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

سرپـرستـار  بخش
نسرین زمان‌پور اتاق عمل
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
نسرین زمان‌پور CSR
فاطمه ربیعی داخلی – جراحی
معصومه عباسی زنان
نوشین دلیری کودکان
محمدرضا فتحی ICU
CCU
رقیه حسن نژاد اورژانس
فاطمه رضوانی دیالیز
سکینه زنگنه کلینیک ها