آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گـروه پـرستاری

مدیـر پـرستـاری
میرقاسم قاسم‌زاده

 

سوپـروایـزرها
سامان فعلی بنفشه کارنما فاطمه یوسیلیانی فاطمه حسن‌زاده فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

سرپـرستـار  بخش
نسرین زمان‌پور اتاق عمل
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
نسرین زمان‌پور CSR
رقیه حسن نژاد داخلی – جراحی
معصومه عباسی زنان
معصومه عباسی اطفال
محمدرضا فتحی ICU
عفت اصفهانی NICU
فاطمه رضوانی اورژانس
علیرضا میرزاجانی دیالیز
سکینه زنگنه کلینیک ها