آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گـروه پـرستاری

مدیـر پـرستـاری
میرقاسم قاسم‌زاده

 

سوپـروایـزرها
سامان فعلی بنفشه کارنما فاطمه یوسیلیانی فاطمه حسن‌زاده فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

سرپـرستـار  بخش
نسرین زمان‌پور اتاق عمل
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
سکینه زنگنه CSR
رقیه حسن نژاد داخلی – جراحی
معصومه عباسی زنان 1
معصومه عباسی زنان 2
وحید قدرتی ICU
مریم قمه ساز NICU
فاطمه رضوانی اورژانس
علیرضا میرزاجانی دیالیز
کلثوم امن زاده کلینیک ها