آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گالری

فضای سبز بیمارستان

بخش های بستری (با سرویس ویژه)

بیمارستان مفرح بخش های بستری با سرویس ویژه دارد که هر یک از این بخش ها شامل اتاق های دو تخته، اتاق های یک تخته می باشند. در اتاق های یک تخته، امکانات رفاهی شامل تلویزیون، یخچال، مبلمان، تلفن، اینترنت در نظر گرفته شده است.

از مشخصات بخش بستری بیمارستان مفرح، می توان به حضور پزشکان مجرب، پرسنل متخصص و دلسوز، آموزش بیمار و همراه،فضای فیزیکی مناسب، آرام و باغ سرسبز، وجود تخت دیجیتال برای بیمار و سرویس عالی اشاره نمود.