آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

چشم انداز

برآنیم مجهزترین مرکز طب سالمندی شهر تهران تا سال 1410 باشیم