آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

مشخصه های بیمارستان مفرح

مشخصه‌های بیمارستان مـفرح :

  • دریافت گواهینامه درجه یک ارزشیابی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • دریافت لوح درترویج زایمان طبیعی
  • شناسایی بیمارستان مفرح به عنوان بیمارستان دوستدار کودک از سال 1380
  • دریافت گواهی استقرار نظام مراقبت از خون (سیستم هموویژلانس)