آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

سیاست‌های اصلی

  1. ارائه خدمات تشخیصی و درمانی باکیفیت و ایمن به بیماران

           ذینفعان کلیدی: بیماران و همراهان

  1. حفظ و افزایش رضایت مراجعین با نگاه بیمارمحوری

           ذینفعان کلیدی: بیماران و همراهان

  1. اداره بیمارستان با حداکثر بهره وری و ایجاد تراز مالی مثبت

           ذینفعان کلیدی: مدیران ارشد و میانی

  1. ترویج فرهنگ کار تیمی و خرد جمعی و تاکید بر اخلاق حرفه ای

           ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، کلیه کارکنان

  1. استاندارد، توانمند و بهینه سازی نیروی انسانی مرکز

           ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، واحد منابع انسانی 

  1. رعایت قوانین و مقررات ابلاغی سازمان های بالادستی

           ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، پیمانکاران طرف قرارداد

  1. ارتقا کیفیت هتلینگ، زیباسازی و به روز کردن فضاها و تجهیزات تشخیصی و درمانی بیمارستان

          ذینفعان کلیدی: بیماران، مهندسی تجهیزات پزشکی، مدیر مالی، تیم مدیریت اجرایی

  1. مدیریت الکترونیک داده ها، اطلاعات و فرآیندهای بیمارستان (بیمارستان الکترونیک)

           ذینفعان کلیدی: مدیران ارشد و میانی، کلیه کارکنان