آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

سیاست های اصلی

  1. ارائه خدمات تشخیصی و درمانی باکیفیت و ایمن به بیماران

ذینفعان کلیدی: بیماران و همراهان

  1. حفظ و افزایش رضایت مراجعین با نگاه بیمارمحوری

ذینفعان کلیدی: بیماران و همراهان

  1. اداره بیمارستان با حداکثر بهره وری و ایجاد تراز مالی مثبت

ذینفعان کلیدی: مدیران ارشد و میانی

  1. ترویج فرهنگ کار تیمی و خرد جمعی و تاکید بر اخلاق حرفه ای

ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، کلیه کارکنان

  1. استاندارد، توانمند و بهینه سازی نیروی انسانی مرکز

ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، واحد منابع انسانی 

  1. رعایت قوانین و مقررات ابلاغی سازمان های بالادستی

ذینفعان کلیدی: بیماران، مدیران ارشد و میانی، پیمانکاران طرف قرارداد

  1. ارتقا کیفیت هتلینگ، زیباسازی و به روز کردن فضاها و تجهیزات تشخیصی و درمانی بیمارستان

ذینفعان کلیدی: بیماران، مهندسی تجهیزات پزشکی، مدیر مالی، تیم مدیریت اجرایی و حاکمیتی

  1. مدیریت الکترونیک داده ها، اطلاعات و فرآیندهای بیمارستان(بیمارستان الکترونیک)

ذینفعان کلیدی: مدیران ارشد و میانی، کلیه کارکنان