آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

بیانیه رسالت

رسالت بیمارستان مفرح ارائه مطلوبترین خدمات تشخیصی و درمانی با رویکرد طب سالمندی و با تکیه بر بهبود مستمر کیفیت خدمات و ایمنی بیمار از طریق نیروهای متخصص و تجهیزات به روز بوده تا بتواند به واسطه ایجاد اعتماد، آگاهی و وفاداری انتخاب اول مردم منطقه جنوب تهران باشد.