آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر سلطانی

فـوق تخصص نوزادان

آقای دکتر خراسانی

فوق تخصص نوزادان

آقـای دکتر بیـرامی

اطفال

آقـای دکتـر جاودانی

جـراح مغز و اعصاب

آقای دکتر نباتی

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر محمدپور

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر شفیعی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

آقـای دکتـر شیبـانی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر حصاری فرد

جـراح عمومی

آقـای دکتـر تاروردی زاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر کیاموسوی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر بهشاد

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقای دکتر فاتح

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر مختاری

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر میرزا آقاپور

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر بیژن زاده

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقای دکتر

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر سـام زاده

اورولـوژیست

آقـای دکتـر نـوری

اورولـوژیست

خانـم دکتـر قاجاریه

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر خلج

فوق تخصص نازایی

خانـم دکتـر گنجی

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر سبزواری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معینی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر جعفری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شجاعی

زنـان و زایمـان

آقای دکتر جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شفیعی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر

فوق تخصص نازایی

آقـای دکتـر انصـاری

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر زارعی

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر اردونی

متخصص داخلی / آندوسکوپی

خانـم دکتـر کریم یار

متخصص داخلی

خانـم دکتـر حجتی

متخصص داخلی و غدد

آقـای دکتـر

متخصص داخلی

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

قلب

خانم دکتر مولایی

قلب

خانـم دکتـر قریشی

قلب

آقـای دکتـر قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر کلانتری

متخصص گوش و حلق و بینی

آقـای دکتـر عزیـزی

طب فیـزیک

آقـای دکتـر نادران

جراح و متخصص چشم پزشک

خانم دکتر پویا

ژنتیک