آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

ریاست بیمارستان و مدیران

تولیت بیمارستان مفرح : آقای دکتر علی مفرح

قائم مقام تولیت بیمارستان : آقای مهندس حمید مفرح

مسئول فنی بیمارستان : دکتر مهرداد حبیبی

معاونت اداری – مالی بیمارستان : آقای مهندس محمدرضا غریب 

مدیر پرستاری : آقای میرقاسم قاسم زاده