آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

ریاست بیمارستان و مدیران

تولیت بیمارستان مفرح : دکتر علی مفرح

ریاست بیمارستان : مهندس حمید مفرح

معاونت درمان بیمارستان : دکتر حمیدرضا وزیری

مسئول فنی بیمارستان : دکتر مهرداد حبیبی

معاونت اداری – مالی بیمارستان : مهندس محمدرضا غریب 

مدیر پرستاری : میرقاسم قاسم زاده