آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

دپارتمان بیماران بین الملل

رئیس بیمارستان : مهندس حمید مفرح

پزشک بیماران بین الملل : دکتر علیرضا نوری

کارشناس بیماران بین الملل : بنفشه کارنما ، کارشناس مامایی

ایمیل دپارتمان بیماران بین الملل : tourism@mofarahhospital.com

سایت اینترنتی اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت : http://iht.behdasht.gov.ir/ipd

تلفن : 91320002-021(98+) داخلی 281

فاکس : 89770711-021(98+)

موقعیت مکانی : طبقه ی همکف ، جنب پذیرش بستری بیمارستان مفرح