آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

جشن به مناسبت روز پرستار دی ماه 98

خسته

ای ……….!

اما لبخند میزنی هنوز

نگاهم به دستانت که نه

به چشمان مهربان توست !

که نگران منی

منی که حتی نمی شناسی

و همین حالم را بهتر می کند!

جشن به مناسبت روز پرستار 98/10/10