آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های پایه :

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تامین اجتماعی خاص
 • بیمه خدمات درمانی خویش فرما/روستایی/سایر اقشار
 • بیمه ارتش(ارتش جانباز) و نیروهای مسلح
 • بیمه شهرداری و شهرداری جانباز
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک صادرات
 • بیمه ایرانیان
 • بیمه بانک ملت

بیمه های تکمیلی (بستری) :

 • بیمه SOS(سرمد، آسماری،تعاون، معلم، تجارت نو، سامان)
 • بیمه دانا
 • بیمه ایران (شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه آتیه سازان حافظ (شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه دی (شامل خدمات سرپایی آزمایشگاه و تصویربرداری نیز می باشد)
 • بیمه ملت
 • بیمه ما
 • بیمه البرز
 • بیمه آسیا
 • بیمه سینا
 • نوین بانک ملی