آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برگزاری جشن به مناسبت زادروز ابوعلی سینا (روز پزشک)

روز شنبه مورخ 98/6/2 به مناسبت زادروز ابوعلی سینا ، جشنی با حضور جمعی از پزشکان بیمارستان مفرح و مدیران بیمارستان برگزار گردید. آقای علی مفرح ، تولیت موقوفات مفرح ، ضمن تبریک روز پزشک به جامعه سفیدپوش پزشکی، درخصوص برنامه های آتی بیمارستان سخنرانی نمودند.