آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

دعوت به همکاری از پزشکان عمومی

از پزشکان عمومی دارای سابقه کار در بخش اورژانس جهت همکاری در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه دعوت بعمل می آید .