آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

معرفی پزشکان

آقای دکتر بهشاد

ارتوپدی

خانم دکتر روزبهانی

اطفال

خانم دکتر محمدی

فوق تخصص اطفال

آقای دکتر بیرامی

اطفال

آقای دکتر سام زاده

اورولوژی

آقای دکتر ولی پور

اورولوژی

آقای دکتر محمدیان

ارتوپدی

آقای دکتر مشیری

ارتوپدی

آقای

آقای دکتر

آقای دکتر

آقای دکتر افشین فرهادی

ارتوپدی

آقای دکتر شیبانی

جراجی عمومی

خانم دکتر مینا ایمانزاده

جراجی عمومی

آقای دکتر مظهری

جراجی عمومی

آقای دکتر نوری

اورولوژی

آقای دکتر وزیری

داخلی

آقای دکتر حبیبی

داخلی

خانم دکتر هاشمیان

جراجی عمومی

آقای دکتر کیاموسوی

جراجی عمومی

خانم دکتر معصومه ایمانزاده

زنان و زایمان

خانم دکتر کدخدایان

زنان و زایمان

خانم دکتر حکمت

زنان و زایمان

آقای دکتر حسن جلالی

زنان و زایمان

خانم دکتر سیدی

زنان و زایمان

خانم دکتر رامزی

زنان و زایمان

خانم دکتر رحمتیان

زنان و زایمان

خانم دکتر بیات

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر خلیلی

زنان و زایمان

خانم دکتر گنجی

زنان و زایمان

خانم دکتر ابراهیمی

زنان و زایمان

آقای دکتر انصاری

سونوگرافی

خانم دکتر سبطی

سونوگرافی

آقای دکتر زارعی

سونوگرافی

خانم دکتر سلامتی

سونوگرافی

آقای دکتر جهانگیری

قلب

خانم دکتر صفایی

قلب

خانم دکتر ایمانی

قلب

آقای دکتر حاجی میرزایی

سونوگرافی

آقای دکتر قادری

متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر فرهنگی

گوش، حلق و بینی

آقای دکتر صالحی

قلب

آقای دکتر ابوئی

قلب

آقای دکتر موسوی

نورولوژیست

آقای دکتر غیاثی

آنکولوژیست و رادیوتراپیست

آقای دکتر احسان زارع

چشم

آقای دکتر امیری

متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر عزیزی

طب فیزیک

آقای دکتر عزیزی

طب فیزیک

آقای دکتر عزیزی

طب فیزیک