آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان: 31-55311923

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران: 15 الی 16 بعد از ظهر